Samarbetspartners

  

TREATIS NÄTVERK AV KONSULTER INOM RAMAVTAL MED BL.A. GÖTEBORGS STAD

Treatis AB har ramavtal från september 2020 och framåt med Göteborgs stad och andra samverkande parter (t.ex. kranskommuner). Upphandlingen avser tjänster för utveckling av chefer, ledare, grupper och medarbetare i sina respektive roller. I samband med detta har Treatis AB skapat ett formaliserat nätverk av konsulter som ingår i avtalet. Konsulterna i nätverket presenteras här: https://www.dropbox.com/s/w199dwego30ogwf/Presentation%20av%20Treatis%20och%20konsulter%20i%20n%C3%A4tverket.pdf?dl=0

 

 

 

GDQ ASSOCIATES AB

Group Development Questionnaire, GDQ, är ett forskningsbaserat instrument för att analysera gruppdynamik och arbetsgruppens utvecklingsfas. Våra konsulter är certifierade användare av GDQ och har dessutom ”Train the Trainer” licens för att certifiera konsulter som GDQ användare. Treatis har medverkat i översättningen av formuläret till svenska och den vetenskapliga kvalitetsprövningen. Treatis konsulter arbetar även internationellt med certifiering av konsulter.

Läs mer på: www.gdqassoc.com

 

Henrysson Åkerlund

 

Henrysson Åkerlund är organisationskonsulter och legitimerade psykologer med många års erfarenhet och som utgår ifrån Stockholm. De arbetar med urval, grupp- och ledarutveckling. 

Läs mer på: www.henryssonakerlund.se 

 

 

 

SANDAHL PARTNERS

Sandahl Partners arbetar med ledar-, grupp- och organisationsutveckling samt personbedömning och rekrytering med utgångspunkt från tre orter i Sverige, Stockholm, Örebro och Gotland.

Läs mer på: www.sandahls.se/ 

 

STEFAN SANNER PSYKOLOGKONSULT AB

Stefan Sanner är leg. psykolog och leg. psykoterapeut och samarbetar med Treatis bl.a. när det gäller chefsstöd och utbildning eller handling inom Motivational Interviewing.

Kontaktuppgift: Stefan Sanner Psykologkonsult AB, Föreningsgatan 1 A, 411 27 Göteborg
+46 705-63 06 31, stefan.sanner@beta.telenordia.se

 

 

SQARP AB

SQARP arbetar med konsultinsatser inom området arbets- och organisationspsykologi. Börje Svanqvist är leg. psykolog och arbetar även med idrotts- och prestationspsykologi.

Läs mer på www.sqarp.se

Kontaktuppgift: Börje Svanqvist, Vasagatan 46, 411 37 Göteborg
+46 702-51 49 85, borje.svanqvist@sqarp.se

 

 

PBM SWEDEN AB

PBM arbetar med behandling och utredning för individer, utbildning och kartläggning för organisationer och företag.

Läs mer på www.pbm.se