Utbildningar

 

GDQ-utbildningar i Göteborg och Stockholm

Här nedan finner du tillfällen att bli certifierad i metoden GDQ, Group Development Questionnaire i Göteborg och Stockholm. GDQ bygger på mångårig forskning av Susan Wheelan och är en praktisk och effektiv metod för att utveckla arbets- och ledningsgrupper.

Utbildningen sker i två steg, två plus två dagars utbildning. Mellan de två kurstillfällena genomför deltagarna en GDQ-mätning på en arbetsgrupp. Kursen leder fram till certifiering som GDQ-användare. Pris 31.000,- exkl moms.

Kursen ges på svenska (svensk litteratur).

Du kan läsa mer om GDQ på www.gdqassoc.com.

Våren 2021 - GÖTEBORG

 • 4-5 mars och 18-19 mars
 • Plats: Centrala Göteborg.
 • Kursledare: Maria Wramsten Wilmar och Christian Jacobsson, Treatis AB.
 • Anmälan sker till info@treatis.se.
 • Vid frågor kontakta Christian Jacobsson tel 0708-431266 eller skicka e-post till: christian.jacobsson@treatis.se

 

Gruppinterventioner, två dagar

Under våren 2021 håller vi en kurs i Göteborg.

Målgrupp

Kursen vänder sig till psykologer, HR chefer/specialister, organisationskonsulter som arbetar eller vill börja arbeta med grupputveckling och konflikthantering.  

Mål

Efter avslutad intensivkurs skall deltagarna ha en god kunskap om teorier kring grupper och konflikter. Likaså är målet att deltagarna skall öka sin trygghet kring att använda några specifika metoder och utveckla sin förståelse för val av metod beroende på situation i en grupp.

Innehåll

Kursen bygger på aktuell forskning om arbetsgrupper och konflikter. Under kursens gång varvas föreläsningar om grupp och konfliktteori med praktiska övningar.Områden som kommer att beröras:

 • Vad är en grupp?
 • Hur utvecklas en grupp? Hur bör ledaren agera i relation till gruppen?
 • Specifika interventionsmetoder för att utveckla:
  • - Gemensamma mål
  • - Gemensam förståelse av roller
  • - God kommunikation och feedback
  • - Förmåga att hantera konflikter

Tid och plats

Kursens omfattning är två dagar

 

Våren 2021

Meddelas senare

Kursen hålls i centrala Göteborg.

Kursledare

Christian Jacobsson, docent & leg psykolog, Göteborgs Universitet och Treatis

Maria Wramsten Wilmar, fil. dr. & leg psykolog, Göteborgs Universitet och Treatis

Kostnad

Kostnaden för de 2 dagarna är 10.000 kr + moms.

Anmälan

anmäl tillmaria.wramsten.wilmar@treatis.se

 

Motiverande samtal (MI) - uppdragsutbilding

Motiverande samtal (MI) är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt som syftar till att skapa motivationen och förutsättningar hos människor till olika typer av förändringar. Med MI som vägledningsmetod går det att hjälpa personer genom en förändringsprocess att ändra ett beteende och hitta nya vägar. Metoden har med framgång använts inom en mängd olika områden som till exempel alkohol- och drogmissbruk, rökavvänjning, träning och stress. Utbildningen följer de riktlinjer för grundutbildning i MI som tagits fram av den internationella organisationen MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) och varvar teori med praktiska övningar. Utbildningen omfattar 3-5 dagar i samråd med uppdragsgivaren och delas upp på flera tillfällen. Mellan utbildningstillfällena behöver deltagarna arbeta med de MI-tekniker som lärts ut under utbildningen

Kursledare

Niklas Rydbo, leg psykolog, Göteborgs Universitet och Treatis

Kostnad

Beroende på omfattning

Anmälan

Anmälan tillniklas.rydbo@treatis.se